ambasada u Vašingtonu tagovani tekstovi

Obrad Simić, od diplomate do portira

solunci-future

U filmu o neobičnim – običnim Beograđanima prošlog veka, jedna od zapaženijih uloga neizostavno bi pripala Obradu Simiću, svojevrsnom predstavniku stare aristokratije divnih manira, danas potpuno nepoznatom liku, o kome ni Googl gotovo ništa nije zabeležio.
Rođen 1891, diplomirao pravo šest meseci pre roka, u doba atentata u Sarajevu, pisar sreza vračarskog, poručnik na Solunskom frontu, sekretar ambasade Kraljevine SHS u Vašingtonu od 1919. do 1922. godine, osnivač i glavni urednik lista Bela vrana, prevodilac, po završetku Drugog svetskog rata osam puta hapšen, penziju je dočekao kao portir – beležničar u građevinskom preduzeću Komgrap. Sve životne uspone i padove nosio je dostojanstveno; dosledan sebi, do smrti je ostao šaljivi gospodin sa belom bradom koji priređuje najlepše zabave na Savi, na svom splavu

Pročitajte više