Dnevna arhiva September 9, 2020

MAJKA SVOG NARODA: Omogućila obrazovanje devojčica, kroz zadruge osnaživala žene

SavkaSfeature

U isto vreme kada su se svetske sufražetkinje druge polovine 19. veka borile za pravo glasa, pravo na rad i svojinu, u Srbiji se javljaju prvi znaci pokreta za ženska prava. Po ugledu na feministikinje u Evropi i SAD, koje su mahom udate, ugledne bele žene iz srednje ili više klase čiji uticajni muževi ili očevi odobravaju njihovo delovanje, jedna Novosađanka zalagala se obrazovanje ženske dece.

Istovremeno, ona je i inicijatorka ideje o osnivanju ženskih zadruga sa ciljem da se poboljša položaj žena u društvu i da obrazovanje ne bude više privilegija muškaraca.

Pročitajte više