Dnevna arhiva November 11, 2013

Trećepozivci i prvi naši aeroplani

trecepozivcif

Mih Bošković

Odmah po objavi rata 1914. godine, Vazduhoplovna Komanda, čiji je komandant bio inžinjerski major Kosta Miletić, dobije naređenje da se krene za Valjevo. Dva aparata biplana i jedan monoplan tipa Blerio odmah spakovasmo; balonsko odelenje spremi se takođe za pokret i drugog dana ugurasmo se u voz na stanici Crveni Krst kod Niša.

Pročitajte više