Dnevna arhiva September 16, 2013

Zadigni suknju pa šetaj Kalemegdanom

razglednice-future

Da bi se pristojno šetale Savskim šetalištem na Kalemegdanu, beogradske dame morale su, bar je tako uredba nalagala, da podižu zadnji deo haljine kako ne bi podizale prašinu i da „ne bi bile na dosadu drugima“.
Ovo je samo jedan detalj koji se može videti na jednom od brojnih panoa izloženih na Kalemegdanu (na tom istom Savskom šetalištu) u okviru izložbe “Beograd na starim razglednicama”.

Pročitajte više