Paja Jovanović tagovani tekstovi

Najveća zbirka pokretnih oltara

Antiminsfeature

Najveća kolekcija antiminsa u Srbiji nalazi se u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, u zgradi Patrijaršije, i čini je više od 300 antiminsa iz svih krajeva naše zemlje i inostranstva. Antimins je, inače, četvorougaono platno, obično laneno, u kome su ušivene mošti hrišćanskih mučenika ili svetitelja, i koje zamenjuje časnu trpezu, pa se na njemu može vršiti bogosluženje i van crkve. Ukratko, to je neka vrsta pokretnog oltara.

Pročitajte više

Sunce kao lek na Vršačkom bregu

Riklifeature

U Vršcu je na prelazu iz 19. u 20. vek delovalo Drušvo za čuvanje zdravlja i prirodno lečenje, koje je okupljalo pristalice učenja švajcarca Arnolda Riklija, jednog od pionira naturopatije i začetnika banjskog turizma na Bledu. „Riklijaneri“ su odbacivali lečenje lekovima, verujući u isceljujuću moć sunca, vazduha i vode, a deo njihove redovne „terapije“ bio je da razodeveni šetaju Vršačkim bregom, zbog čega su „boli oči“ puritanski nastrojenim sugrađanima.

Pročitajte više