Knez Mihailo tagovani tekstovi

Prvi balovi o kojima su pisale novine

Bgbalfe

Dimitrije C. Đorđević

Prvi naši balovi bili su sasvim obični, jednostavni i beznačajni, za sobom nisu ostavljali dublji trag, te stoga nisu ni beleženi. Tek dolaskom engleskog pukovnika Hodžesa za konzula u Beogradu, počeli su se iznositi na javnost i objavljivati prvi diplomatski, dvorski i opštinski balovi.

Pročitajte više

Prvi srpski fotografi

Fotografifeature

Povodom otvaranja Prvog beogradskog festivala fotografije pod nazivom „Vizualizator“ (1 – 4 novembra 2013)

Anastas Jovanović, dvoroupravitelj kneza Mihaila Obrenovića, bio je jedan od naših prvih fotografa, ali nije bio prvi, kako je zapisao u svojoj Autobigrafiji. Pretekao ga je trgovac Dimitrije Novaković, Srbin iz Zagreba, koji je fotografski zanat izučio kod čuvenog Luja Dagera, čoveka koji je usavršio dagerotipiju – prvu fotografsku tehniku izrade slika na posrebrenim bakarnim pločama.

Pročitajte više

“Potonule” srpske lađe

Brodovifeat

Do sredine osamdesetih godina prošlog veka Savom je plovio naš parobrod „Boka“ koji je bio jedinstven na Starom kontinentu. Sagrađen je između dva rata po ugledu na slične brodove na Misisipiju – za razliku od ostalih evropskih parobroda kod kojih su točkovi sa lopaticama bili na bokovima, njegov je bio na zadnjem delu.

Pročitajte više