Kalemegdan tagovani tekstovi

Beograd oko 1826. godine (I deo)

bg--feature

Radoje Dedinac, 1901. godine

U ono vreme je Beograd imao varoš i mahale (mâle, tj. podgrađa).

Gornji deo varoši, kao glavni deo Beograda, bio je između sadašnje tvrđave („grada“ beogradskog) i jednog širokog i dubokog šanca. Taj je šanac počinjao od današnjeg parobrodnog pristaništa na Savi, peo se u pravcu sadašnjih velikih stepenica savskih na beogradski povijarac, pa išao sve ivicom toga povijarca, sadašnjim Kosančićevim Vencem, i zatim dalje skretao Topličinim Vencem ka Pozorištu. Odatle se spuštao naniže ka Dunavu. U ravnici dunavskoj išao je krivudajući u pravcu ka tvrđavi i to onom stranom sadašnje Dušanove ulice, koja je prema Dunavu, a završavao se na samom Dunavu pod tvrđavom.

Pročitajte više

Kalemegdan, srce Beograda

Kalemegdanfeat

Milan Todorović

Naš Beograd je jedan od najstarijih gradova u Evropi. Grad sa neverovatnom istorijom koja broji više od 10 uništenja i novih početaka. Sa istorijom u kojoj su brojni osvajači čak 12 puta menjali njegovo ime. Koreni današnjeg Beograda datiraju još od pre 7.000 godina, a o tome svedoče brojna arheološka nalazišta iz okoline i sa prostora dveju reka koje protiču kroz ovaj grad.

Pročitajte više

Bakrorezi Zaharija Orfelina

orfelin-riznicasrpska

Veliki srpski prosvetitelj XVIII veka Zaharije Orfelin, poznat pre svega po svom pesničkom i književnom radu kao prvi Srbin koji je pisao i objavljivao stihove i osnivač prvog srpskog časopisa (Slaveno-serbskij magazine), bio je i izuzetan crtač, graver, bakrorezac i kaligraf. Svestran umetnik koji je propovedao prosvetu za široke slojeve naroda i tražio upotrebu narodnoga jezika, prvi je među Srbima počeo da se služi građanskom azbukom. Radio je kao učitelj, potom službenik, pisar, korektor, leksikograf, prevodilac, istoričar…

Pročitajte više