Dnevna arhiva November 10, 2014

Zatvorenici umetnici

parolfeat

Znate li šta u zatvorskom žargonu znači kibla? U stara vremena, to je bio naziv za posudu u koju su zatvorenici noću vršili nuždu u svojoj sobi, jer nije bilo WC – a po sobama, već jedan na celom bloku. Kasnije, kada je uveden razglas po sobama, kiblom je nazvan zvučnik iz koga dolazi glas pandura koji saopštava neku naredbu, jer „murija šta god da radi, neka jede govna. Kao što mali zeleni ljudi žive u radiju, tako panduri koji saopštavaju naredbe žive u kibli i jedu govna“.

Pročitajte više