Dnevna arhiva December 15, 2013

Šajkaši – na braniku hrišćanstva

Sajkefeature

Povodom 250 godina od osnivanja Šajkaškog bataljona (1763 – 1873)

Iako Srbija nema more, vekovima je poznata po svojim mornarima. Među najistaknutijima bili su šajkaši, koji su više od 300 godina predstavljali najjači deo hrišćanske flote u borbi protiv Turaka. Služili su čas Ugarima, čas Austrijancima, u ratu i miru, plaćajući krvlju svoju slobodu, radije nego da budu kmetovi.

Pročitajte više