Dnevna arhiva November 30, 2013

Ljubica Obrenović – „Srce puno trnja”

ljubica-future

Prva kneginja obnovljene Srbije, Ljubica Obrenović (1785–1843), supruga kneza Miloša Obrenovića, bila je poznata kao izuzetno skromna i odmerena, pravdoljubiva, stroga i samosvesna žena, veliki rodoljub i veoma voljena u narodu. Poznato je, međutim, da je bila i veoma napaćena žena koja je teret bračnih nesuglasica i tragedija nosila dostojanstveno. O njenom bračnom i porodičnom životu, sa posebnim osvrtom na osmoro dece koje je rodila sa knezom Milošem, ali i na vanbračnu decu kneza, njih deset, a možda i više, biće reči na tribini u ponedeljak.

Pročitajte više