Dnevna arhiva September 6, 2013

Strelac

strelacfeature

Janko Veselinović, Kalendar Smiljevac, 1893. godine

– Ima mi preko osamdeset godina, – pričaše čiča Filip u jednom društvu. – Ovde u selu, pa ni u kapetaniji, nema mi parnjaka; pamtim gotovo sve stare. Pamtim Čupića, video sam jedared Karađorđa; pamtim gospodara Miloša – sve, more!… Kad je bila bitka na Dublju, ja sam onda išao za plugom.

Pročitajte više