Dnevna arhiva July 22, 2013

Srpska trobojka sa četiri zvezde

Zastavefeature

Kao i u mnogim drugim stvarima, i u borbi za izgled zastave moderne Srbije bilo je uslovljavanja i improvizacije – ugledali smo se na Holanđane, a završili tako što smo rusku zastavu okrenuli naopačke, da bi srpsku trobojku u jednom periodu „ružile“ ne jedna, već četiri zvezde! One su bile oznake vazalstva prema Turskoj i zadržale su se na našoj zastavi sve do Berlinskog kongresa (1878), kada je Srbiji priznata nezavisnost, a državna zastava dobila sadašnji izgled.

Pročitajte više