Dnevna arhiva July 1, 2013

Srpsko “Kolo”, ponos Evrope

Kolofeature

Edicija „Kolo“, koju više od 120 godina izdaje Srpska književna zadruga, najstarija je balkanska i jedna od najstarijih evropskih živih biblioteka. Čini je više od 700 knjiga sa prepoznatljivim plavim koricama, u kojima su zastupljena dela od antičke do savremene književnosti, najpoznatih domaćih i svetskih autora, a zbog svog značaja je i zakonom zaštićena kao nacionalno dobro.

Pročitajte više